Reprezentačný program / 17.8.2024 / 17:00

Výber najúspešnejších programov. Reprezentuje najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slovenska a zachytáva rozmanité umelecké prejavy bohatej ľudovej tradície v tanci, v hudbe a kroji, od jemných ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové a virtuózne mužské tance.

100 min. s prestávkou
Amfiteáter Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
voľné (222)
váš výber (0)
obsadené (78)

Vstupenky voľné sedenie

Typ
Cena
Voľné
Miesto
Deti do 12 rokov do 30.6. 2024
9 €
97
Dospelý do 30. 6. 2024
18 €
125
Deti do 12 rokov od 1. 7. 2024
12 €
0
Dospelý od 1. 7. 2024
25 €
0