Reprezentačný program / 9.8.2024 / 18:00

Výber najúspešnejších programov. Reprezentuje najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slovenska a zachytáva rozmanité umelecké prejavy bohatej ľudovej tradície v tanci, v hudbe a kroji, od jemných ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové a virtuózne mužské tance.

100 min. s prestávkou
Dom umenia
Piešťany
voľné (0)
váš výber (0)
obsadené (0)