VÝBER Z TVORBY / 3.11.2023 / 19:00

Je výberom najúspešnejších programov a reprezentuje najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slovenska. Dramaturgia je uspôsobená tak, že zachytáva rozmanité umelecké prejavy bohatej ľudovej tradície v tanci, v hudbe a kroji, od jemných ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové a virtuózne mužské tance.

80 min.
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Ružomberok

Predstavenie už začalo. Nieje možné zakúpiť vstupenky. Vyberte si prosím iný termín.